Návštevník
História
Kultúra
Šport

Starosta obce
Milan Kováč  (NEKA)
 
Zástupca starostu
Jozef Macháček  (KDH) 

Poslanci
Peter Lantoš  (SMER SD)
Ladislav Zelenka (SMER SD)
Mária Hrušecká  (NEKA)
Andrea Lukáčiová Mgr. (SDKÚ DS)
Jozef Šedivý Ing. (ND)
Anton Sušienka  (SMER SD)

Komisie:

Finančná a sociálna komisia
    predseda Mária Hrušecká
    člen  Viktor Olša
    člen  Ľubica Balgová

Komisia kultúry 
    predseda Mgr. Andrea Lukáčiová
    člen  Denisa Danieliková
    člen  Erika Skálová

Komisia stavebná
    predseda Anton Sušienka
    člen  Ing. Lenka Nogová 
    člen  Ján Konečný
    člen  Ladislav Staňka

Komisia verejného poriadku
    predseda Peter Lantoš
    člen  Elisabeta Pocsiková
    člen  Jozef Kadlíček

Komisia športová 
    predseda Ing. Jozef Šedivý
    člen  Peter Kosír
    člen  Jozef Macháček
    člen  Boris Horínek

Komisia životného prostredia
    predseda Ladislav Zelenka
    člen  Ing. Katarína Švorcová
    člen  Ján Dúbrava