Návštevník
História
Kultúra
Šport

Obec  Vrádište, Obecný úrad č. 136 , PSČ  908 49

 

     

Rozpis vývozu separovaného odpadu

 

-plasty a papier na rok  2018

 

                                   16.01.2018

                                   13.02.2018

13.03.2018

20.04.2018

08.05.2018

05.06.2018

03.07.2018

   07.08.2018

                             04.09.2018

   02.10.2018

   06.11.2018

   04.12.2018