Návštevník
História
Kultúra
Šport

Obec  Vrádište, Obecný úrad č. 136 , PSČ  908 49

 

     

Rozpis vývozu separovaného odpadu

 

-plasty a papier na rok  2018

 

                                   16.01.2018

                                   13.02.2018

 13.03.2018

 20.04.2018

 18.05.2018

 15.06.2018

 20.07.2018

   24.08.2018

                             28.09.2018

   26.10.2018

   23.11.2018

   21.12.2018