Návštevník
História
Kultúra
Šport

Obec  Vrádište, Obecný úrad č. 136 , PSČ  908 49

 

     

Rozpis vývozu separovaného odpadu

-plasty a papier na rok  2019

 (aktuálny, platný dátum bude mesiac vopred vyznačený farebne a priebežne aktualizovaný aj na Úradnej tabuli)

 

                                   18.01.2019

                                   22.02.2019

  22.03.2019

  17.04.2019

  17.05.2019

  14.06.2019

  12.07.2019

  09.08.2019

  06.09.2019

  04.10.2019

  08.11.2019