Návštevník
História
Kultúra
Šport
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.2.2017
Obec VrádišteOznámenieStarosta obce podľa § 12  odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších doplnkov zvoláva riadne zasadanie obecného  zastupiteľstvadňa  6. marca  2017 o 17,00 hod.  v budove OcÚ Vrádište č. 136 s nasledovným programom:1. Otvorenie2. Kontrola uzn...
publikované dňa: 27.2.2017
U P O Z O R N E N I E  pre majiteľov psov   Vážení občania, obec Vrádište Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2011  upravuje podmienky držania psov v našej obci.   V poslednom období bol zaznamenaný zvýšený voľný pohyb psov po našej obci a čoraz väčší je záujem majiteľov psov o ...