Návštevník
História
Kultúra
Šport
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 10.12.2019
Pozývame vás na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.12.2019 o 16.00 hodine v Rímsko-katolíckom kostole sv.Anny vo Vrádišti. Viac informácií nájdete na plagáte v prílohe.
publikované dňa: 4.12.2019
Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú posledný deň v roku zabaviť, na Silvester 2019 do Kultúrneho domu vo Vrádišti 31.12.2019 od 20.00hod. do 02.00.hod. Hrá DJ ROBIN, vstupné 7€, bufet je zabezpečený. Vstupenky sa predávajú na Obecnom úrade vo Vrádišti, tel: 034/668 27 23. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte.
publikované dňa: 21.10.2019
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: vradiste@vradiste.skInformácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia: všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt ...
publikované dňa: 2.8.2019
Ak správne triedime, svet je krajší Majte na pamäti nasledovné pravidlá: Snažte sa odpad netvoriť vôbec.Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj ozna...