Návštevník
História
Kultúra
Šport
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 8.7.2019
TJ Družstevník Vrádište v spolupráci s Obecným úradom vás pozývajú na Hodovú zábavu, ktorá sa uskutoční v sobotu 27.7.2019 od 20.hod. v Kultúrnom dome vo Vrádišti. Do tanca hrá hudobná skupina LUX. Vstupné 5€, bufet a občerstvenie je zabezpečené. Tešíme sa na vašu návštevu!
publikované dňa: 25.6.2019
Obec Vrádište vyhlasuje obchodno verejnú súťaž na prevod vlastníctva pozemku registra C KN parc. č. 461/114 orná pôda o výmere 1325 m2 (stavebný pozemok v lokalite Dolné Jochy). Bližšie informácie ako aj podmienky súťaže nájdete v priloženej prílohe.
publikované dňa: 20.8.2018
OZNAM O POVINNOM ČIPOVANÍ PSOV             Oznamujeme občanom, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vzniká od 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného n...