Návštevník
História
Kultúra
Šport
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 11.6.2019
V prílohe nájdete Zápisnicu z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.06.2019 na Obecnom úrade vo Vrádišti.
publikované dňa: 10.6.2019
V prílohe nájdete Záverečný účet obce, ktorý bol schválený na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 03.06.2019 uznesením č.28/2019.
publikované dňa: 5.6.2019
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vrádište oznamuje rodičom, že Rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do MŠ na šk.rok 2019/2020 si môžu vyzdvihnúť v Novom pavilóne materskej školy v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
publikované dňa: 20.8.2018
OZNAM O POVINNOM ČIPOVANÍ PSOV             Oznamujeme občanom, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vzniká od 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného n...