Návštevník
História
Kultúra
Šport
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 14.2.2018
Vážení občania, Okresný súd Skalica žiada o navrhnutie kandidátov za prísediacich na pojednávania v trestných veciach na Okresnom súde Skalica. Prísediaci sú volení na obdobie 4 rokov obecným zastupiteľstvom v našej obci. Žiadame občanov, ktorí by mali záujem o takúto prácu, aby sa prihlásili na Obecnom úrade do najbližšieho zas...
publikované dňa: 6.2.2018
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vrádišti oznamuje rodičom, že Detský karneval sa pre vysokú chorobnosť detí dňa 10.2.2018 ruší  a presúva sa na termín 24.2.2018.Ďakujeme za pochopenie.
publikované dňa: 5.12.2017
Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vyd...