Návštevník
História
Kultúra
Šport
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 11.12.2017
publikované dňa: 11.12.2017
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.187/2017 schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 4.12.2017 návrh rozpočtu obce na r.2018 a zobralo na vedomie návrh rozpočtu na r.2019 a 2020.
publikované dňa: 5.12.2017
Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vyd...