Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 6.2.2018
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vrádišti oznamuje rodičom, že Detský karneval sa pre vysokú chorobnosť detí dňa 10.2.2018 ruší  a presúva sa na termín 24.2.2018.
Ďakujeme za pochopenie.