Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 16.4.2018
Pozn: Úplné znenie Verejnej vyhlášky-Územné rozhodnutie DOLI SK, s.r.o., Svätoplukova 3004/47, Skalica, je k dispozícii na Obecnom úrade vo Vrádišti v úradných hodinách.