Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 5.6.2019
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vrádište oznamuje rodičom, že Rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do MŠ na šk.rok 2019/2020 si môžu vyzdvihnúť v Novom pavilóne materskej školy v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.