Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 2.5.2018
Oznamujeme občanom, že ďaľší podomový vývoz separovaného zberu - plasty a papier sa uskutoční 18.5.2018 (piatok). Prosíme občanov, aby si plasty a papier vyložili v uzatvorených vreciach každý pred svoj dom. Triedenému odpadu bude obec venovať viac pozornosti, nakoľko vo vreciach s papierom sa našiel aj plast (PET fľaše, kartóny od mlieka a džúsu atď.) Ak sa vyskytne prípad, kedy nebude odpad správne vyseparovaný, bude občanom uložená pokuta v zmysle platného VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi.