Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 8.8.2018
Zverejnenie počtu obyvateľov, určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v zmysle zákona č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva pre voľby do orgánov samospráv na obdobie 2018-2022. Viac informácií nájdete v prílohe.