Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 1.10.2019
V prílohe vám prinášame Zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 9.9.2019 na Obecnom úrade vo Vrádišti.