Návštevník
História
Kultúra
Šport
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 11.1.2018

publikované dňa: 28.12.2017
publikované dňa: 5.12.2017
Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vyd...