Návštevník
História
Kultúra
Šport

Rozpis vývozu komunálnych odpadov            

                   na rok  2017                                             

                                      

 

        

                    05.01.2017          06.07.2017

                    19.01.2017          20.07.2017

                    02.02.2017          03.08.2017

                    16.02.2017          17.08.2017

                    02.03.2017          31.08.2017 

                    16.03.2017          14.09.2017 

                    30.03.2017          28.09.2017

                    13.04.2017          12.10.2017

                    27.04.2017          26.10.2017

                    11.05.2017          09.11.2017

                    25.05.2017          23.11.2017

                    08.06.2017          07.12.2017

                    22.06.2017          21.12.2017