Návštevník
História
Kultúra
Šport

Rozpis vývozu komunálnych odpadov 

na rok 2018 

        

                     04.01.2018           06.07.2018

                    18.01.2018           19.07.2018

                    01.02.2018           02.08.2018

                    15.02.2018            16.08.2018

                    01.03.2018           30.08.2018 

                    15.03.2018            13.09.2018 

                    29.03.2018           27.09.2018

                    12.04.2018           11.10.2018

                    26.04.2018             25.10.2018

                    10.05.2018           08.11.2018

                    24.05.2018           22.11.2018

                    07.06.2018           06.12.2018

                    21.06.2018           20.12.2018