Návštevník
História
Kultúra
Šport

Rozpis vývozu komunálnych odpadov 

na rok 2019 

        

                    03.01.2019           04.07.2019

                    17.01.2019           18.07.2019

                    31.01.2019           01.08.2019

                    14.02.2019           16.08.2019 !

                    28.02.2019           30.08.2019 !

                    14.03.2019           12.09.2019

                    28.03.2019           26.09.2019

                    11.04.2019           10.10.2019

                    25.04.2019           24.10.2019

                    09.05.2019           07.11.2019

                    23.05.2019           21.11.2019

                    06.06.2019           05.12.2019

                    20.06.2019           19.12.2019