Návštevník
História
Kultúra
Šport
                                                           

  Monografia obce 

                  „Vrádište, obec s historicky zakoreneným hospodárstvom.“                                                    

      Sobota 8. novembra 2014 patrila medzi tie významnejšie dni nielen pre obec Vrádište, ale aj pre mnohých vrádištanov. Práve v tento deň bola vo Vrádišti uvedená do života jej prvá monografia s názvom Vrádište – obec s historicky zakoreneným hospodárstvom, ktorej autorom je.

       Za prítomnosti pozvaných hostí , obyvateľov obce, vinohradníkov a vinárov sa o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu začala naozaj nezvyčajná slávnosť.  Najskôr dôstojní páni rímskokatolíckej  a evanjelickej farnosti už tradične požehnali vína ročníka 2014. Potom náš rodák, kňaz Štefan Herényi pristúpil k slávnostnému aktu uvedenia knihy do života pokropením frankovkou z vrádištského vinohradu.           
     Spomenul pri tom, že ho ako mladého chlapca oslovil vtedajší kostolník  Ján Žák, aby zistil niečo z histórie nášho kostola v ktorom sa každú nedeľu a vo sviatky stretávajú. Napokon aj  tento materiál bol použitý pri zostavovaní monografie.  No hlavným impulzom bolo 620. výročie prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sme si pripomenuli pred dvomi rokmi.  Tu sa autorovi knihy spolu s vrádištanmi a rodákmi podarilo zozbierať množstvo materiálu, ktorý mapoval históriu Vrádišťa od osídlenia v dobe popolnicových hrobov až po súčasnosť.  Záujem o túto výstavu podporil myšlienku vydania monografie. 
     
Poďakovanie tiež patrí pánovi Petrovi Brezinovi  PhDr. za vydanie,  metodické usmernenie, grafickú a jazykovú úpravu.

        Nech si v nej nájde každý to, čo hľadal, to čo si pamätal, na čo spomína  a aj to čo nevedel. Nech ľuďom, ktorí žijú mimo našej obce prinesie závan domova, nech sa pripomenú ľudia zo starých fotografií.

        Na záver želám tejto knihe veľa spokojných čitateľov.

                                                                                                                                                                            Milan Kováč, starosta

          Monografiu  si môžete zakúpiť na obecnom úrade,  alebo Vám ju zašleme na dobierku.

          Cena monografie je:  10 €  +  poštovné

Občania obce, ktorí majú záujem o túto knihu si ju môžu bezplatne  vyzdvihnúť na
obecnom úrade v úradných hodinách.

Na jedno súpisné číslo v obci bude vydaná jedna kniha (dve rodiny, dve knihy)