Návštevník
História
Kultúra
Šport

Obec  Vrádište, Obecný úrad č. 136 , PSČ  908 49

 

     

Rozpis vývozu separovaného odpadu

-plasty a papier na rok  2020

 (aktuálny, platný dátum bude mesiac vopred vyznačený farebne a priebežne aktualizovaný aj na Úradnej tabuli)

                                  

                                   03.01.2020

                                   07.02.2020

                                   06.03.2020