Návštevník
História
Kultúra
Šport
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 25.2.2020
Starosta obce Vrádište Milan Kováč zvoláva riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 02.03.2020 o 17.00hod. na Obecnom úrade vo Vrádišti č.136. Program rokovania nájdete v priloženej prílohe.
publikované dňa: 20.2.2020
Okresný úrad Skalica oznamuje občanom zmenu adresy-z Nám. Slobody 15 sa presťahovali do nových priestorov na Štefánikovu 2157/20 - na križovatke pri kruhovom objazde (bývalý dom zdravia), kde bolo zároveň otvorené nové klientske centrum. V pôvodných priestoroch (na námestí - za far.kostolom,nad okr.súdom) zostávajú pracoviská od...
publikované dňa: 28.1.2020
Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)  (VÝZVA MAS_012/6.4/2) Termín uzavretia výzvy: 04.05.2020Bližšie informácie získate v priloženej prílohe. 
publikované dňa: 28.1.2020
Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov  z regiónu Horné Záhorie Opatrenie PRV č. 4.2: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)  (VÝZVA MAS_012/4.2/2) Dátum uzavretia výzvy: 31.03.2020Bližšie informácie nájdet...
publikované dňa: 22.1.2020
publikované dňa: 21.10.2019
E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: vradiste@vradiste.skE-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: vradiste@vradiste.skElektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: vradiste@vradiste.skInformácie o podmienkach hlaso...