Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 21.10.2019

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: vradiste@vradiste.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: vradiste@vradiste.sk

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: vradiste@vradiste.sk

Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia: všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2