Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 11.6.2019
V prílohe nájdete Zápisnicu z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.06.2019 na Obecnom úrade vo Vrádišti.