Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 26.11.2019
V prílohe vám prinášame Zápisnicu z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18.11.2019 na Obecnom úrade vo Vrádišti.