Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 10.6.2019
V prílohe nájdete Záverečný účet obce, ktorý bol schválený na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 03.06.2019 uznesením č.28/2019.