Návštevník
História
Kultúra
Šport
publikované dňa: 25.11.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica nariaďuje všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v monitorovanej oblasti - vodná plocha Skalické rybníky GPS: 48.841603, 17.197800; monitorovacia oblasť - polomer 3 km od miesta nálezu - katastrálne územie obce Vrádište, Kátov a mesto Skalica vykonať do 29.11.2021 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí v písomnej forme na obecný úrad Vrádište 136. Súpis zašlite mailom na adresu: vradiste@vradiste.sk, telefonicky na čísla: 0346682723 alebo 0346602136 alebo osobne do schránky na obecnom úrade. 

Tlačivo na súpis je priložené v prílohe.