Návštevník
História
Kultúra
Šport

Rozpis vývozu komunálnych odpadov 

na rok 2021 

        

                    14.01.2021            15.07.2021

                    28.01.2021            29.07.2021

                    11.02.2021            12.08.2021

                    25.02.2021            26.08.2021

                    11.03.2021            09.09.2021

                    25.03.2021            23.09.2021

                    08.04.2021             07.10.2021

                    22.04.2021            21.10.2021

                    06.05.2021              04.11.2021

                    20.05.2021            18.11.2021

                    03.06.2021            02.12.2021 

                    17.06.2021            16.12.2021

                    01.07.2021            30.12.2021