Návštevník
História
Kultúra
Šport

Rozpis vývozu komunálnych odpadov 

na rok 2020 

        

                    02.01.2020            02.07.2020

                    16.01.2020            16.07.2020

                    30.01.2020           30.07.2020

                    13.02.2020            13.08.2020 

                    27.02.2020           27.08.2020 

                    12.03.2020            10.09.2020

                    26.03.2020            24.09.2020

                    09.04.2020           08.10.2020

                    23.04.2020             22.10.2020

                    07.05.2020           05.11.2020

                    21.05.2020           19.11.2020

                    04.06.2020           03.12.2020

                    18.06.2020           17.12.2020

                                                   31.12.2020